2023 Dövlət büdcəsinin icmalı

Azərbaycanda uşaqlara qoyulan investisiya

A girl playing at the early education center in Shirvan district of Azerbaijan.
UNICEF Azerbaijan/Aliyev/2022

Highlights

Bu büdcə icmalı Azərbaycanda milli büdcənin uşaqların ehtiyaclarına nə dərəcədə cavab verib-vermədiyini araşdırır.

Author(s)
UNICEF Azerbaijan
Publication date
Languages
Azərbaycan dili, İngilis dili

Files available for download