Öyrənmədə çətinliyi olan uşaqlar üçün təlimin təşkili zamanı müəllimlər tərəfindən nəzərə alınmalı

Pandemiya zamanı öyrənmədə çətinliyi olan uşaqlara virtual dəstək

Əsas məqamlar

Dünya təcrübəsi göstərir ki, pandemiya zamanı digər uşaqlarla müqayisədə, öyrənmədə çətinliyi olan uşaqlar təhsildən daha çox təcrid olunurlar. Təqdim olunan vəsaitdə biz müəllimlər üçün ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alan və öyrənmədə çətinliyi olan uşaqların onlayn təlimi zamanı nəzərə alınmalı bir sıra tövsiyələri paylaşırıq. 

Bu vəsaitdə öyrənmədə çətinliyi olan uşaqlar dedikdə tədris və öyrənmə prosesində görmə, eşitmə, nitq və ünsiyyət, fiziki hərəkət və koordinasiya, öyrənmə, gündəlik rutin və dostluq, davranış və emosiyalar kimi sahələrdə çətinliklərlə üzləşən uşaqlar nəzərdə tutulur.

Müəllif
UNICEF Azerbaijan
Nəşr tarixi
Dillər
Azərbaycan dili

Hesabatı yükləyin

(PDF, 1,95 MB)