İşə qayıtdıqdan sonra ana südü ilə qidalandırma

Qabaqcadan hazırlaşmaq üçün praktiki tövsiyələr

UNICEF
A mother expressing her own milk for her child
UNICEF/UN0590865/Willocq
07 Avqust 2023