Erkən yaş dövrü inkşafı

UNICEF böyüməkdə olan hər bir uşaq üçün bu kimi vacib komponentlərin inkişafına sərmayə qoyur: diqqətli qayğı, möhkəm sağlamlıq, optimal qidalanma, habelə inkişaf və təhsil proseslərinin bütün mərhələlərində stimullaşdırıcı və təhlükəsiz mühit.

A mother holding her baby up in the air.
UNICEF Azerbaijan