Azərbaycanın bölgələrində Gənclər üçün Məsləhət Şuralarının yaradılması

Maraq ifadə etmək istəyən təşkilatlar üçün elan