Əsas Həyat Bacarıqları qiyabi təlim üçün vizual təqdimatlar

İnteraktiv rəqəmsal platforma vasitəsilə təqdim olunan sessiyada istifadə olunacaq təqdimatların tamamı