Əsas Həyat Bacarıqları – Qiyabi tədris

İnteraktiv rəqəmsal platformada təlimçilər tərəfindən məsafədən təqdim ediləcək təlim proqramı dəsti.