01 Օգոստոս 2019

Ողջ աշխարհում անհրաժեշտ են նշանակալի փոփոխություններ՝ աջակցելու փոքրիկ երեխաներ ունեցող ընտանիքներին

Նյու Յորք, 1ը օգոստոսի 2019թ. – Մասնավոր հատվածը և կառավարությունները պետք է անհապաղ ներդնեն ընտանիքամետ քաղաքականություններ, որոնք կնպաստեն երեխաների առողջ զարգացմանը, ինչպես նաև՝ աշխատավայրում ծնողների հաջողության հիմք կհանդիսանան: «Ընտանիքամետ քաղաքականություն. ձևավորելով ապագայի աշխատավայրը» հայեցակարգում նշվում է, որ վճարվող ծնողական…, Հայեցակարգը ներառում է հետևյալ 4 առաջարկությունները՝,   Ծնողների համար վճարովի արձակուրդ: Առնվազն վեց ամիս համատեղ վճարովի արձակուրդ բոլոր ծնողների համար, որոնցից 18 շաբաթը պետք է տրվի մայրերին: Կառավարությունները և մասնավոր հատվածը պետք է ձգտեն մինչև 12 ամիս համատեղ վճարովի արձակուրդ տրամադրել:Ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում, վճարովի մայրական արձակուրդը մեկ ամսով ավելացնելը 13 տոկոսով…