20 Օգոստոս 2018

Երեխայակենտրոն բյուջետավորում

Իրավիճակը Հայաստանում, Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի ներքո երեխաների իրավունքների իրացումը ոչ միայն իրավական ու բարոյական պատասխանատվություն է, այլ նաև ազդում է սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության վրա, և, հետևաբար, տվյալ երկրի ֆինանսական միջոցների բաշխման վրա։ Բոլոր երեխաների՝ ներկա և ապագա սերունդների իրավունքները գերակայություն սահմանելը պետք է հանգեցնի համարժեք…, Կարևոր է, Երեխաները մարզվում են ներառական դպրոցում ֆիզկուլտուրայի դասընթացի ժամանակ: Հայաստանում երեխաներին ուղղված բյուջետային միջոցների հատկացման վերաբերյալ մի շարք խնդիրներից են՝ երեխաներին և անչափահասներին ուղղված ուղղակի և անուղղակի ծախսերին հետևելու հստակ մեխանիզմների բացակայությունը, երեխաներին առնչվող ծրագրերի ու բյուջետավորման միջև անբավարար կապերը…, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աշխատանքը, Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի ներքո ստանձնած պարտավորությունների իրականացումն ունի հստակ ֆինանսական հետևանքներ։ Չնայած երեխաների, ինչպես աղջիկների, այնպես էլ տղաների, խնամքը, օժանդակությունը և պաշտպանությունն ընդլայնելու անհրաժեշտությունն ամրագրված է ազգային օրենսդրության և միջազգային համաձայնագրերի մեջ, սակայն այս հանձնառությունները…, Ազդեցություն, Երեխաներին ու դեռահասներին ուղղված ներդրումներ կատարելն ունի առանցքային նշանակություն, և դրա համար կա չորս ընդհանուր պատճառ։ 1-ին՝ ԵԻԿ-ով  սահմանված իրավական պարտավորությունը՝  երեխաների իրավունքների իրացման համար։ 2-րդ՝ մանկությունը հնարավորության մի եզակի պատուհան է, իսկ պատանեկությունը հնարավորությունների երկրորդ պատուհանն է։ Այսօր կայացված…, Հիմնական ուղղություններ, Տվյալների հավաքագրման թեմատիկ պատկեր ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աջակցում է երեխաներին ուղղված բյուջետային ծախսերի վերաբերյալ տվյալների մշակմանը, քանի որ դրանք կարևոր են հավասարություն և արդարություն ապահովող քաղաքականության մշակման ու բյուջետային պլանավորման որոշումների կայացման համար։ Գրաֆիկի թեմատիկ պատկեր ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը ջատագովում է, որպեսզի ՀՀ կառավարությանն …