09 Փետրվար 2022

Երիտասարդների ներգրավումը համայնքի դիմակայունության գործընթացներում

«Երիտասարդների  ներգրավումը համայնքի դիմակայունության գործընթացներում» ուղեցույցը ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող «Մարդկային անվտանգության բարելավումը Հայաստանի համայնքներում» ծրագրի բաղադրիչներից է: Ուղեցույցը մշակվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ հիմնադրամի «Անվտանգ ուսումնասիրության միջավայր երեխաների համար և երիտասարդների մասնակցությունը Հայաստանում » ծրագրի շրջանակում: Ուղեցույցում ներառված են թեմաներն են՝ Աղետների ռիսկի նվազեցում (ԱՌՆ), հիմնական հասկացություններ Արտակարգ իրավիճակներ և դրանց դասակարգումը Վտանգների, կարողությունների և խոցելիության բացահայտում Դպրոցներում ԱՌՆ կամ աղետներին պատրաստվելու միջոցառումների պլանավորում Մասնակցության մոդելները Խոցելի խմբերն արտակարգ իրավիճակում Գործնական աշխատանք