21 Ապրիլ 2023

Հայաստանի կրթության ոլորտի վերլուծություն

Հայաստանում կրթության ոլորտի բարեփոխումների անհրաժեշտության և կարևորության մասին մշտապես է խոսվում։ Այս ոլորտում հետազոտահեն ու փաստահեն քաղաքականություն իրականացնելու, ինչպես նաև լավագույն միջազգային փորձը ներգրավելու նպատակով 2021 թ. - ին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը ուսումնասիրել է համակարգը՝ Կրթության համաշխարհային գործընկերության (ԿՀԳ) հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհի շրջանակում, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍ) և Ասիական զարգացման բանկի հետ գործակցությամբ: Ուսումնասիրությունը ներառել է ինչպես Հայաստանում առկա բոլոր փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, այնպես էլ հետազոտվել են միջազգային փաստաթղթեր և աշխատություններ: Այն նպատակ ունի խրախուսելու քաղաքականություն մշակողների միջև քննարկումները և բարելավելու հետագա քաղաքականությունների արդյունավետությունն ու իրականացումը: Հատկանշական է, որ հետազոտության արդյունքները հասանելի են դարձել մի փուլում, երբ երկրում քննարկվում է կրթության զարգացման պետական ծրագրի նախագիծը և դրան հաջորդելիք գործողությունների ծրագիրը:  
07 Մարտ 2023

Բարելավել հանրակրթության ոլորտը՝ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը

Հայաստանում կրթության ոլորտի բարեփոխումների անհրաժեշտության և կարևորության մասին մշտապես է խոսվում։ Այս ոլորտում հետազոտահեն ու փաստահեն քաղաքականություն իրականացնելու, ինչպես նաև լավագույն միջազգային փորձը ներգրավելու նպատակով վերջին ամիսներին չորս խորքային ուսումնասիրություններ են իրականացվել: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն այս ուսումնասիրություններն իրականացրել է…, Ահա 4 հիմնական արդյունքներ, որոնց մասին դուք նույնպես պետք է իմանաք:, Ուսուցիչների կրթության մասնագետ-հետազոտող Հասմիկ Կյուրեղյանը, որպես ՅՈՒՆԻՍԵֆ-ի կողմից հավաքագրված փորձագիտական խմբի ղեկավար, գործընկերների հետ իրականացրել է Հայաստանում ուսուցիչների կառավարման համակարգի հետազոտությունը՝ տարանջատելով երեք մեծ ուղղություն՝ ուսուցիչների հավաքագրում, աշխատանքում մնալու շարժառիթներ, ինչպես նաև ուսուցիչների շարունակական…, 1, ․, Հայաստանում, ուսուցիչների, կառավարման, համակարգի, վերլուծությ, ան արդյուքնում մի շարք բացեր են ի հայտ եկել:, Anna Aleksanyan,Hasmik Kyureghyan, head of the expert group and teacher education specialist. «Հետազոտության արդյունքում մեծամասամբ այնպիսի տվյալներ ստացանք, որոնք ակնկալում էինք, օրինակ՝ ուսուցիչների աշխատանքի վարձատրության ցածր լինելու խնդիրը։ Սակայն հետազոտության կարևորությունը նրանում է, որ մենք այդ հանրային ճշմարտությունները կարող ենք…, 2, ․, Դասարանային, գնահատման, պրակտիկայի, վերլուծությունը ցույց տվեց, որ անաչառության և, արդարությ, ան, սկզբունքների պահպանման ավելի մեծ անհրաժեշտություն կա:, Anna Aleksanyan, head of the expert group that looked at the existing classroom assessment policies in Armenia . «Թեև հսկայական աշխատանք է իրականացվել, հատկապես նոր չափորոշիչների մշակման ուղղությամբ, աշակերտների գնահատման համակարգը կատարելագործելու համար դեռևս բավականին գործ պետք է անենք»,- նշեց ուսումնասիրությունն իրականացրած փորձագիտական խմբի…, 4, ․, Նախադպրոցական, կրթության, համապարփակ, ոլորտի, զարգացման համար պետք է վերափոխել ոլորտի պլանավորումը, ֆինանսավորումը և այլ բաղադրիչները:, Christina Sargsyan, took over pre-school education, employing an adapted approach recommended by the Global Partnership for Education and UNICEF. «Առանձնացրել ենք մի շարք գործառույթներ, որոնք ապահովելու են այս ոլորտի առաջընթացը՝ պլանավորումը և ֆինանսավորումը, պետական չափորոշչի մշակումը և կիրարկումը, աշխատուժի զարգացումը, ընտանիք և համայնք…, Ստորև կարող եք ծանոթանալ հետազոտությունների ամփոփագրերին:, COVER_Նախադպրոցական կրթության ոլորտի համապարփակ վերլուծություն Նախադպրոցական կրթության ոլորտի համապարփակ վերլուծություն Դասարանային գնահատման հավասարությանն ու արդարացիությանը միտված փորձի վերլուծություն Հայաստանում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման մոտեցումների իրագործելիություն COVER_Դասարանային գնահատման հավասարությանն ու…
13 Հունվար 2023

Հայաստանում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման մոտեցումների իրագործելիություն

Հանրակրթական ոլորտի, մասնավորապես դպրոցների արդյունավետ կառավարումն ու ղեկավարումը էական ազդեցություն ունեն հանրակրթության որակի և սովորողների ուսումնական ձեռքբերումների վրա: Ինչպե՞ս է դպրոցի կառավարման և ղեկավարման ներկայիս մոտեցումը նպաստում Հայաստանում կրթական նպատակների իրականացմանը: Հարցին պատասխանելու համար ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը ուսումնասիրություն է իրականացրել՝ Կրթության համաշխարհային գործընկերության (ԿՀԳ) հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհի շրջանակում, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍ) և Ասիական զարգացման բանկի հետ գործակցությամբ: ԿԳՄՍ նախարարության հետ քննարկումների արդյունքում ուսումնասիրվել են դպրոցի կառավարման և ղեկավարման գործընթացները, և դրանց հետագա բարելավման հնարավորությունները, այդ թվում՝ դպրոցի կառավարման ապակենտրոնացման հնարավորությունները, դպրոցական համագործակցային տարբեր ցանցերի առկայությունը, դրանց գործունեությունը, ստեղծման և արդյունավետ գործունեության նախապայմանները։ Ուսումնասիրության բացահայտումներն օգտակար են կրթության ոլորտում քաղաքականություն մշակողների և դրա իրականացման համար պատասխանատուների, դպրոցների տնօրենների, խորհուրդների անդամների, հետազոտողների և ոլորտի այլ շահագրգիռ անձանց համար: Ստացված տվյալների վերլուծության արդյունքների հիման վրա մշակվել են առաջարկություններ ինչպես դպրոցի կառավարման և ղեկավարման գործընթացներում առկա հիմնախնդիրների լուծման, այնպես էլ ոլորտի հետագա զարգացման հնարավորությունների վերաբերյալ: Այդ առաջարկությունները տրամադրվել են ԿԳՄՍ նախարարությանը՝ նպաստելու Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների կառավարման համակարգի կատարելագործմանը:
13 Հունվար 2023

Հայաստանում ուսուցման զանգվածային գնահատման ազգային համակարգի վերլուծություն

Առաջին անգամ Հայատանում ուսումնասիրվել է ուսուցման զանգվածային գնահատման ազգային համակարգը՝ միջազգայնորեն մշակված նոր՝ ANLAS մոտեցմամբ: Ուսումնասիրություն ն իրականացրել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը Կրթության համաշխարհային գործընկերության (ԿՀԳ) հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհի շրջանակում, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍ) և Ասիական զարգացման բանկի հետ գործակցությամբ: Կիրառելով ANLAS մոտեցումը, որը ներառում է երեք առանցքային ուղղություններ՝ գնահատման համակարգի համատեքստը, գնահատման համակարգի որակը, գնահատման համակարգի համահնչունությունը, հնարավոր է դարձել համապարփակ ուսումնասիրել համակարգը և տվյալահեն առաջարկություններ մշակել: Վերջին 20 տարիներին Հայաստանն ուսուցման զանգվածային գնահատման համակարգ է մշակել։ Հաջողվել է կայուն կազմակերպչական կառույցներ և հաստատություններ ստեղծել, որոնք ունակ են 5000 և ավելի մասնակից ներգրավող հետազոտություններ անցկացնել, համագործակցել միջազգային և տեղական գործընկերների հետ, մշակել տվյալների բազա և այլն։ Այդուհանդերձ, ուսուցման գնահատման համակարգը պետք է խթանել՝ ընդգծելով ազգային մակարդակում մշակվող և իրականացվող ծրագրերի որակը, որպեսզի ապահովվի ծրագրերի նկատմամբ վստահելիության բարձր մակարդակ՝ որակյալ գնահատման շնորհիվ ապացուցելով դրանց որակը և արդյունավետությունը։ Դա կօգնի մեծացնելու հետաքրքրությունը ծրագրերի արդյունքների նկատմամբ և դրանք կրթության քաղաքականության մաս կդարձնի։
13 Հունվար 2023

Հայաստանում ուսուցիչների կառավարման համակարգի վերլուծություն

Անհնար է թերագնահատել ուսուցչի դերը թե՛ երեխայի կրթության և թե՛ հասարակության զարգացման գործում: Ուսուցիչների կառավարման համակարգի բարելավմանը սատարելու համար ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը ուսումնասիրել է համակարգը՝ Կրթության համաշխարհային գործընկերության (ԿՀԳ) հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհի շրջանակում, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍ) և Ասիական զարգացման բանկի հետ գործակցությամբ: Ուսումնասիրությունը կենտրոնանում է ուսուցիչներին առնչվող քաղաքականության երեք հիմնական ուղղությունների, մասնավորապես՝ ուսուցիչների հավաքագրման, կադրերի հոսունության կանխման և շարունակական մասնագիտական զարգացման վրա։ Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում ուսուցիչների կառավարման համակարգը թեև ունի կարևոր կարգավորումներ, սակայն կարիք ունի վերանայման թե՛ եղած որոշ քաղաքականությունները բարելավելու և թե՛ նոր կարգավորումներ ներդնելու տեսանկյունից։ Այդ իսկ պատճառով հիմնական բացահայտումներից ածանցվող առաջարկությունները կարող են հիմք դառնալ առկա կարգավորումների հետագա բարելավման և նոր քաղաքականությունների ներդրման համար՝ ապահովելով կրթական ամբողջ համակարգի հաջողությունը:
12 Հունվար 2023

Դասարանային գնահատման փորձի վերլուծություն

Կայուն զարգացման 4-րդ նպատակի հիմքում ընկած է հետևյալը. «Բոլորի համար ներառական և որակյալ կրթության հասնելը վերահաստատում է այն համոզմունքը, որ կրթությունը կայուն զարգացման ամենահզոր և ապացուցված միջոցներից է»: Իսկ յուրաքանչյուր սովորողի համար հավասար որակյալ կրթություն ապահովելու գործում մեծ դեր ունի նաև հավասար և արդարության վրա հիմնված դասարանային գնահատման մոտեցման որդեգրումն ու կիրառումը: Բայց ո՞րն է դասարանային գնահատման օպտիմալ շրջանակը և պրակտիկան՝ ըստ առաջադեմ միջազգային գիտական աշխատությունների, որքանո՞վ է դասարանային գնահատման առկա համակարգը արդարացի և նպաստում բոլոր սովորողների հավասար ուսուցմանը. այս հարցերին պատասխանելու համար ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն ուսումնասիրություն է իրականացրել Կրթության համաշխարհային գործընկերության (ԿՀԳ) հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհի շնորհիվ, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍ) և Ասիական զարգացման բանկի հետ գործակցությամբ: Դասարանային գնահատման հավասար և արդարության վրա հիմնված փորձի վերաբերյալ հետազոտությունը և վերջինիս տվյալների հիման վրա մշակված առաջարկությունները տրամադրվել է ՀՀ ԿԳՄՍ-ին՝ մշակելու համակարգի բարելավման հստակ ուղիներ՝ հիմնվելով փաստերի վրա: Հանուն Հայաստանում դասարանային գնահատման քաղաքականության և փորձի կատարելագործման՝ անհրաժեշտ է ստեղծել գնահատման համակարգ, որ համահունչ է սովորողների անհատական կարիքներին և նրանց իմացության և զարգացման առանձնահատկություններին: