07 Մարտ 2023

Բարելավել հանրակրթության ոլորտը՝ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը

Հայաստանում կրթության ոլորտի բարեփոխումների անհրաժեշտության և կարևորության մասին մշտապես է խոսվում։ Այս ոլորտում հետազոտահեն ու փաստահեն քաղաքականություն իրականացնելու, ինչպես նաև լավագույն միջազգային փորձը ներգրավելու նպատակով վերջին ամիսներին չորս խորքային ուսումնասիրություններ են իրականացվել: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն այս ուսումնասիրություններն իրականացրել է…, Ահա 4 հիմնական արդյունքներ, որոնց մասին դուք նույնպես պետք է իմանաք:, Ուսուցիչների կրթության մասնագետ-հետազոտող Հասմիկ Կյուրեղյանը, որպես ՅՈՒՆԻՍԵֆ-ի կողմից հավաքագրված փորձագիտական խմբի ղեկավար, գործընկերների հետ իրականացրել է Հայաստանում ուսուցիչների կառավարման համակարգի հետազոտությունը՝ տարանջատելով երեք մեծ ուղղություն՝ ուսուցիչների հավաքագրում, աշխատանքում մնալու շարժառիթներ, ինչպես նաև ուսուցիչների շարունակական…, 1, ․, Հայաստանում, ուսուցիչների, կառավարման, համակարգի, վերլուծությ, ան արդյուքնում մի շարք բացեր են ի հայտ եկել:, Anna Aleksanyan,Hasmik Kyureghyan, head of the expert group and teacher education specialist. «Հետազոտության արդյունքում մեծամասամբ այնպիսի տվյալներ ստացանք, որոնք ակնկալում էինք, օրինակ՝ ուսուցիչների աշխատանքի վարձատրության ցածր լինելու խնդիրը։ Սակայն հետազոտության կարևորությունը նրանում է, որ մենք այդ հանրային ճշմարտությունները կարող ենք…, 2, ․, Դասարանային, գնահատման, պրակտիկայի, վերլուծությունը ցույց տվեց, որ անաչառության և, արդարությ, ան, սկզբունքների պահպանման ավելի մեծ անհրաժեշտություն կա:, Anna Aleksanyan, head of the expert group that looked at the existing classroom assessment policies in Armenia . «Թեև հսկայական աշխատանք է իրականացվել, հատկապես նոր չափորոշիչների մշակման ուղղությամբ, աշակերտների գնահատման համակարգը կատարելագործելու համար դեռևս բավականին գործ պետք է անենք»,- նշեց ուսումնասիրությունն իրականացրած փորձագիտական խմբի…, 4, ․, Նախադպրոցական, կրթության, համապարփակ, ոլորտի, զարգացման համար պետք է վերափոխել ոլորտի պլանավորումը, ֆինանսավորումը և այլ բաղադրիչները:, Christina Sargsyan, took over pre-school education, employing an adapted approach recommended by the Global Partnership for Education and UNICEF. «Առանձնացրել ենք մի շարք գործառույթներ, որոնք ապահովելու են այս ոլորտի առաջընթացը՝ պլանավորումը և ֆինանսավորումը, պետական չափորոշչի մշակումը և կիրարկումը, աշխատուժի զարգացումը, ընտանիք և համայնք…, Ստորև կարող եք ծանոթանալ հետազոտությունների ամփոփագրերին:, COVER_Նախադպրոցական կրթության ոլորտի համապարփակ վերլուծություն Նախադպրոցական կրթության ոլորտի համապարփակ վերլուծություն Դասարանային գնահատման հավասարությանն ու արդարացիությանը միտված փորձի վերլուծություն Հայաստանում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման մոտեցումների իրագործելիություն COVER_Դասարանային գնահատման հավասարությանն ու…