04 Հոկտեմբեր 2023

Տասնյակ հազարավոր երեխաներ և նրանց ընտանիքները տեղահանվել և հաստատվել են Հայաստանում

Սեպտեմբերի վերջից ավելի քան 100,000 հայ, ներառյալ 30,000 երեխա, հաստատվել են Հայաստանում՝ ետևում թողնելով իրենց տները, դպրոցները և այն ամենը, ինչ հարազատ է իրենց: Երեխաներն ամենաշատն են տուժում հումանիտար ճգնաժամերից: Համապատասխան ծառայություների հասանելիությունը, այդ թվում՝ սոցիալ – հոգեբանական աջակցությունը, կրթությունը, սնուցումը, ջրի և…, Այս ճգնաժամային իրավիճակում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը Հայաստանի երեխաների կողքին է, Երեխաների և նրանց ընտանիքների առաջնային կարիքները բավարարելու համար՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը համագործակցում է ՀՀ կառավարության հետ՝ առաջարկելով հոգեբանական առաջին օգնություն, սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն, երեխաների պաշտպանության դեպքերի վարում, հագուստի վաուչերներ, Խորհուրդներ և նյութեր երեխաների և դեռահասների, ծնողների և խնամակալների, ինչպես նաև մասնագետների համար, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը մի շարք նյութեր է մշակել՝ աջակցելու երեխաներին, դեռահասներին և երիտասարդներին, ծնողներին և խնամակալներին, ինչպես նաև երեխաների հետ աշխատող մասնագետներին, որպեսզի նրանք կարողանան օգնել երեխաներին կառավարել սթրեսը և հույզերը և որպեսզի ապահովեն երեխաների բարեկեցությունը, նրանց անվտանգությունը և զարգացումը՝ անգամ հակամարտության և ճգնաժամի…, Լրահոս,                                                
11 Հունվար 2023

Ընտանեկան ճգնաժամային միջամտություն

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը և Մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցիացիան մշակել են այս ուղեցույցը 2022 թվականին՝ աջակցելու ճգնաժամային իրավիճակներում հայտնված ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերող մասնագետների աշխատանքին: Ուղեցույցը ստեղծվել է Միացյալ Թագավորության կառավարության Հակամարտությունների, կայունության և անվտանգության հիմնադրամի (CSSF) ֆինանսական աջակցությամբ: «Ընտանեկան ճգնաժամային միջամտություն» ձեռնարկը նախատեսված է հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների, մանկավարժների և բոլոր այն մասնագետների համար, որոնք իրենց գործունեության ընթացքում առնչվում են ընտանեկան ճգնաժամային իրավիճակների հետ և կարող են աջակից լինել ընտանիքներին դժվար իրավիճակներում։ Այն կօգնի մասնագետներին ավելի լավ կատարել իրենց աշխատանքը, այն է՝ աջակցության ծառայություններ տրամադրել երեխաներին և դեռահասներին, հասկանալ և բացահայտել նրանց կարիքները, ինչպես նաև կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաներին առնչվող տարբեր խնդիրները: