Վա՜յ, կներեք, որևէ բան չգտանք
Գուցե փորձեք այլ կե՞րպ փնտրել