Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic

The aim of this brief is to support child protection practitioners to better respond to the child protection risks during a COVID-19 pandemic.

Ջիլիզա գյուղում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հիմանդրած այլընտրանքային մանկապարտեզում փոքրիկ Ալվարդը գլուխը բարձրացրել է նկարչական ալբոմից և տխուր հայացքում նայում է։
UNICEF Armenia/2020/Margaryan

Highlights

Infectious diseases like COVID-19 can disrupt the environments in which children grow and develop. Disruptions to families, friendships, daily routines and the wider community can have negative consequences for children’s well-being, development and protection. In addition, measures used to prevent and control the spread of COVID-19 can expose children to protection risks. Home-based, facility-based and zonal-based quarantine and isolation measures can all negatively impact children and their families.

The aim of this brief is to support child protection practitioners to better respond to the child protection risks during a COVID-19 pandemic.

Cover photo of the technical note, where a child is wahsing his hands.
Author
The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
Publication date
Languages
Armenian, English

Download

(PDF, 882,88 KB)