The child and the loss of a loved one

A manual for parents on how to support their children in overcoming the grief of losing a loved one.

Մայրը, տան հյուրասենյակի գորգին նստած, խաղում է իր երկրու դուստրերի հետ նրանց խաղալիքներով։
UNICEF Armenia/2018/Gevorgyan

Highlights

No matter how much we try to protect our children and create a positive atmosphere around them; unexpected and tragic events in life, such as the loss of a loved one, can unfortunately take place.

The death of a loved one can be a very serious cause of stress for a child, and it has a significant impact on the development of different aspects of his or her personality.

Depending on the personality and age characteristics, children respond to loss and grief differently. Being understanding of the different ways children grieve and cope with loss is vital to supporting them.

In this manual you will find approaches that will empower you to be able to talk to your children about death and to support them during that difficult period.

 


This publication is produced as part of the project funded by the UK Government’s Conflict, Stability and Security Fund. The opinions expressed in this video are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official position of the UK Government.

Գրքույկի կազմն է, որին պատկերված է ծառ և գրված է ձեռնարկի վերնագիրը՝ երեխան և մտերիմի կորուստը։
Author
Parenting School Armenia, UNICEF
Publication date
Languages
Armenian

Download

(PDF, 8,17 MB)