The best interests of the child manual

Strengthening child-friendly justice in Armenia

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն անհրաժեշտ տաք հագուստ և պարագաներ գնելու համար վաուչերներ է տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված 286 երեխայի։
UNICEF Armenia/2022/Biayna Mahari

Highlights

‘The Best Interest of the Child’ manual was developed by UNICEF and the Chamber of Advocates of Armenia in 2020, guided by the Convention on the Rights of the Child, general comments by the Committee on the Rights of the Child, ECHR and Armenian legislation. The manual explores the international and the national understanding and implications of the concept of the best interest of the child, identifying the current issues and developments both in legislation and in legal practice. It provides advocates with knowledge and understanding of gaps at the level of execution of judicial acts in relation to children and ways to overcome those. The manual also contains practical suggestions and advice and can be an effective tool for lawyers and solicitors working in the field.

UNICEF branded handball in the hands of a teenager
Author(s)
UNICEF, Chamber of Advocates of Armenia
Publication date
Languages
Armenian

Files available for download