Teachers should be prioritized for vaccination against COVID-19

Statement by UNICEF Executive Director Henrietta Fore

15 December 2020
A Teacher wearing a mask explaining the lesson to the class
UNICEF Armenia/2020/Galstyan

NEW YORK, 15 December 2020 – “The COVID-19 pandemic has wreaked havoc on children’s education around the globe. Vaccinating teachers is a critical step towards putting it back on track. 

“At their peak in late April 2020, nationwide school closures disrupted the learning of almost 90 per cent of students worldwide. While that number has dropped since, there continues to be an unsupported assumption that closing schools may slow the spread of the disease, despite increasing evidence that schools are not a main driver of community transmission. As a result, as cases are skyrocketing in many countries around the world, communities are again closing schools. As of 1 December, classrooms are closed for nearly 1 in 5 schoolchildren globally – or 320 million children.

“UNICEF is calling for teachers to be prioritized to receive the COVID-19 vaccine, once frontline health personnel and high-risk populations are vaccinated. This will help protect teachers from the virus, allow them to teach in person, and ultimately keep schools open.

“While decisions about vaccine allocation ultimately rest with governments, the consequences of extended missed or impaired education are steep, especially for the most marginalized. The longer children remain out of school, the less likely they are to return, and the more difficult it is for their parents to resume work.

“These are difficult decisions that force difficult tradeoffs. But what should not be difficult is the decision to do everything in our power to safeguard the future of the next generation. This begins by safeguarding those responsible for opening that future up for them.”


###

For more information, please contact:

Kurtis Cooper, UNICEF New York, +1 917 476 1435, kacooper@unicef.org

Media contacts

Zara Sargsyan
Communication Officer
UNICEF Armenia
Tel: 37477232169
Tel: 37410580174

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի մասին

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աշխատում է, որպեսզի Հայաստանում յուրաքանչյուր երեխա լինի սիրված, սնված և խնամված: Հիմնվելով 70-ամյա միջազգային փորձի և Հայաստանի երեխաների համար 25 տարվա հաջողությունների վրա՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը պարտավորություն է ստանձնում բարելավելու ամենախոցելի՝ աղքատության և մեկուսացման մեջ ապրող երեխաների կյանքը: Ծնվելու պահից մինչև ավագ դպրոցի ավարտը՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն աշխատում է իր գործընկերների հետ, որպեսզի Հայաստանում յուրաքանչյուր երեխա և ընտանիք կարողանա օգտվել իր համար նախատեսված քաղաքականություններից և ծառայություններից:

Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գործունեությանը ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.unicef.am և www.babycef.am կայքերը կամ հետևել մեզ հետևյալ սոցիալական հարթակներում` FacebookTwitterInstagram ևYouTube-ում: