Պայքար կլիմայի փոփոխության դեմ. ենթադրամաշնորհային հայտերի ներկայացման հրավեր

Ենթադրամաշնորհը կոչված է ոգեշնչելու համայնքի դեռահասներին և երիտասարդներին՝ ներկայացնելու իրենց համայնքում կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ուղղված գաղափարներ և իրականացնելու այդ գաղափարները:

ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Երիտասարդները՝ կլիմայի դեմ պայքարի ակտիվ մասնակիցներ:
UNICEF Armenia/2022/Margaryan
21 Օգոստոս 2023