Շարժական բժշկական թիմերը փախստական ընտանիքներին մատուցում են հիմնական առողջապահական ծառայություններ

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը գործընկերների հետ միասին կազմել է բժշկական շարժական թիմեր՝ օգնելու փախստական ընտանիքներին օգտվել առողջապահական ծառայություններից:

Կուշանե Չոբանյան
Mobile medical clinics bring essential health care services to refugee families in Armenia
UNICEF Armenia/2024/Biayna Mahari
29 Մայիս 2024