ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը վերապատրաստում է երիտասարդների և դեռահասների հետ աշխատող մասնագետներին

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ 230 մասնագետ զինվում է երիտասարդական աշխատանքին, հոգեկան առողջությանը, հուզական կարգավորմանը, սթրեսի կառավարմանն ու միջանձնային հարաբերություններին առնչվող հմտություններով:

Արփինե Հարոյան
The trainer is standing in front of a white board
UNICEF Armenia/2024/Ginosyan
18 Ապրիլ 2024