Խթանելով հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառումը

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը միավորում է 35 կազմակերպությունների՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար:

Լուսինե Ղարիբյան
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հզորացում
UNICEF Armenia/2023/Martgaryan
16 Հունիս 2023