Բարելավել հանրակրթության ոլորտը՝ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը և գործընկերները բարելավում են կրթության ոլորտի քաղաքականությունը՝ հիմնվելով նոր հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծության վրա։

Անի Գրիգորյան
Աշակերտուհին դասի ժամանակ ձեռք է բարձրացնում
UNICEF Armenia/2018/Osipova
07 Մարտ 2023