Կարող ենք միասին

Արշավ՝ աջակցելու և քաջալերելու տարբեր կարողություններով երեխաներին և դեռահասներին