Թիմի ղեկավար

Նախադպրոցական կրթության համապարփակ ոլորտային վերլուծություն

A 5-year old girl with down syndrome during therapy
UNICEF Armenia/2020/Grigoryan