UPSHIFT ծրագիրը պատկերապատմամբ

Պատկերապատում պրպտող երիտասարդների համար

Adolescents in UPSHIFT T-shirts showing the V sign
UNICEF Armenia/2022/Khachikyan

Կարևոր ակնարկներ

UPSHIFT-ը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի երիտասարդական նախաձեռնություններից է, որի նպատակն է նպաստել երկրում 12-18 տարեկան դեռահասների նախաձեռնողականության և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը՝ վերջիններիս ներգրավելով իրենց համայնքների կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված գործընթացների մեջ:

«UPSHIFT Հայաստան» ծրագիրը իր մեջ ներառում է դեռահասների զարգացման, սոցիալական նորարարության և ձեռնարկատիրության առաջատար մոտեցումների տարրեր` նպատակ ունենալով դեռահասների մոտ զարգացնել սոցիալական նորարարության և ձեռնարկատիրության հմտություններ:

UPSHIFT-ը երիտասարդներին և դեռահասներին սովորեցնում է բացահայտելու իրենց համայնքների խնդիրները և մշակել արդյունավետ լուծումներ՝ տվյալ խնդիրների լուծման և համայնքներում կյանքի որակը ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար:

UPSHIFT-ը առաջին քայլից մինչև հաղթանակ երիտասարդ արվեստագետ Մոնիկա Քաչարյանի աչքերով: Ահա թե ինչի մասին է այս համառոտ պատկերապատումը:

Կնոջ կերպար պատկերապատմամբ:
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն

Առկա փաստաթղթերը