Օժանդակ նյութերի տեղեկատու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամակալների համար

Ոլորտը՝ գիտելիք և զարգացում

Հաշմանդամություն ունեցող երեխան թերապիայի ժամանակ
UNICEF Armenia/2018/Osipova

Կարևոր ակնարկներ

Այս ուղեցույցը ներառում է գործիքակազմ (թվով 12 գործիք) և ռեսուրսների փաթեթ նախակրթարան կամ տարրական դպրոց հաճախող հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուսուցիչների և խնամակալների համար:

Այստեղ տեղ են գտել ռեսուրսներ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ից և ոլորտի այլ հեղինակավոր կազմակերպություններից, որոնք աջակցում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց խնամակալներին: Ռեսուրսները փորձարկվել են այլ երկրներում և տեղեկություններ են տալիս նկարների փոխանակման հաղորդակցման համակարգի, հարցուպատասխանի մեթոդով ընթերցանության, «Parent Buddy» հավելվածի, հատուկ հետաքրքրությունների քարտեզի, տեսողական ժամանակացույցի, ինքնավերահսկման միջամտության ուղեցույցի, «կենտրոնացում ներկա պահի վրա» մեդիտացիայի տեսակի և այլնի մասին:

Այս ուղեցույցը ներառական կրթության մեջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալներին աջակցելու ուղեցույցների փաթեթի մասն է:

A child with a disability during therapy
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Ինոչենտի հետազոտական կենտրոն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Առկա փաստաթղթերը