Օժանդակ նյութերի տեղեկատու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամակալների համար

Ոլորտը՝ գիտելիք և զարգացում

Հաշմանդամություն ունեցող երեխան թերապիայի ժամանակ
UNICEF Armenia/2018/Osipova

Կարևոր ակնարկներ

Այս ուղեցույցը նախատեսված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողների և խնամակալների համար: Այն նպատակ ունի աջակցել խնամակալներին գտնելու այս ուղեցույցի օգնությամբ բացահայտված կարիքների ու խնդիրների լուծումները: Խորհուրդ է տրվում այն կիրառել երեխայի ուսուցչի և դպրոցի հետ համագործակցությամբ: Որպես մեկնարկային կետ` խորհուրդ է տրվում անվճար օգտվել հմտություններին ու գործիքներին վերաբերող ռեսուրսներից: Տեղեկատուում ներկայացված ռեսուրսների մեծ մասն առավել հարմար են 3-13 տարեկան` զարգացման հապաղում, աուտիզմ, տեսողության և/կամ լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների համար:

A child with a disability during therapy
Հեղինակ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Ինոչենտի հետազոտական կենտրոն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը