ՔՈՎԻԴ-19. Ընտանիքի համար նպաստավոր քաղաքականություն և աշխատավայրում բարենպաստ կարգավորումներ

Փաստաթուղթը պարունակում է ընդհանուր հանձնարարականներ, որոնք կոչված են օգնելու գործատուներին՝ իրենց աշխատողներին և վերջիններիս ընտանիքներին ցուցաբերվող աջակցությունը բարելավելու գործում:

Հայ ընտանիքի նկար է, որտեղ բազմոցին նստած են հայրը, մայրը և իրենց չորս երեխաները՝ երկու տղա, երկու աղջիկ։
UNICEF Armenia/2018/Osipova

Կարևոր ակնարկներ

Սույն փաստաթուղթը հիմնված է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Արևելյան Ասիայի և Խաղաօվկիանոսյան տարածաշրջանային գրասենյակի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Արևելյան և Հարավային Աֆրիկայի տարածաշրջանային գրասենյակի և Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից մշակված նյութերի վրա:

Այն միջանկյալ ուղեցույց է, որը մշակվել է արագ զարգացող իրադրության պայմաններում: Փաստաթուղթը պարունակում է ընդհանուր հանձնարարականներ, որոնք կոչված են օգնելու գործատուներին՝ իրենց աշխատողներին և վերջիններիս ընտանիքներին ցուցաբերվող աջակցությունը բարելավելու գործում:

Փաստաթուղթը պետք է տեղայնացվի և հարմարեցվի արագորեն փոփոխվող իրողություններին: Քանի որ սույն փաստաթղթում տեղ գտած տեղեկատվությունը կարող է արագ կորցնել արդիականությունը, խորհուրդ է տրվում պարբերաբար ստուգել տեղեկատվության աղբյուրները վերջին էջում ներկայացված հղումների միջոցով:

Գրքույկի կազմն է, որի վրա պատկերված է ընտանիք և գրված է վերնագիրը։
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն

Առկա փաստաթղթերը