Տուժող կամ վկա երեխայի հոգեվիճակի և նրա հետ հարցազրույցի վարման առանձնահատկությունները

Ուղեցույց ոստիկանների համար կյանքի բարդ վիճակում հայտված երեխաների հետ արդյունավետ և գրագետ հարցազրույց վարելու համար

Դեռահաս տղան նայում է բարձրահարկ շենքի պատշգամբից։ Հեռվից աղոտ երևում է քաղաքի բացվող տեսարանը։
UNICEF Armenia/2020/Biayna Mahari

Կարևոր ակնարկներ

Ուղեցույցը մշակվել է 2019-2020թթ.ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից իրականացված «Վկա և զոհ երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունների, նրանց հետ հարցազրույցի վարման հմտությունների և կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում, որն ուղղված էր անչափահասների հետ աշխատող ոստիկանների հոգեբանական գիտելիքների և հմտությունների բարելավմանը։
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են վերապատրաստման 6-օրյա ինտենսիվ դասընթացներ՝ շուրջ 78 ոստիկանի համար: 

Դասընթացից հետո ներկայացված բոլոր նյութերը լրամշակվել են, խմբագրվել, որի արդյունքում ստեղծվել է այս ուղեցույցը, որը հավակնում է վերածվելու ոստիկանների սեղանի գրքույկի, քանի որ պարունակում է համապարփակ տեսական և գործնական տեղեկություններ նրանց առօրյա աշխատանքի ամենաբարդ մասի՝ երեխաների հարցաքննության կամ վերջիններիս հետ հարցազրույց վարելու վերաբերյալ:

Հետևելով ուղեցույցում տեղ գտած ուղղորդումներին և խորհուրդներին՝ ոստիկանը անպայման շոշափելի արդյունքների կհասնի ինչպես կյանքի բարդ իրավիճակում հայտնված երեխայի հոգեբանությունը հասկանալու ու նրա հետ գրագետ ու անվնաս հաղորդակցվելու առումով, այնպես էլ անհրաժեշտ տեղեկությունների ամբողջական հավաքման և սեփական գործառույթները արդյունավետ իրականացնելու տեսանկյունից:

Ուղեցույցը բաղկացած է երկու բաժնից. առաջինը ներառում է հիմնահարցերի տեսական վերլուծություն, իսկ երկրորդ բաժինն առավելապես նվիրված է երեխայի հետ հաղորդակցվելու և հարցազրույցի կառուցման գործնական քայլերին ու հմտություններին: 

Երեխայի հարցաքննության (հարցազրույցի) կարևորագույն պայմանը նրա լավագույն շահի ապահովումն է, որի նշանակալից բաղադրիչը երեխայի հոգեվիճակը հաշվի առնելն է և նրա անձը հարգելը: 

Տղան կանգնած է բարձրահարկ շենքի պատշգամբում և աղոտ երևում է բացվող քաղաքի տեսարանը։
Հեղինակ
Gevorgyan D. E. and Khanamiryan I. R.
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը