Ներառական կրթության ուղեցույց խնամակալների համար

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներին և խնամակալներին աջակցելու համար նախատեսված օժանդակ միջոց

Mother sitting on a chair and holding her daughter on her lap
UNICEF Armenia/2020/Grigoryan

Կարևոր ակնարկներ

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները կամ խնամակալները վճռորոշ դեր են խաղում իրենց երեխայի ուսումնառությանն աջակցելու գործում: Սա նշանակում է ծանոթանալ և հասկանալ կրթական համակարգը և աջակցել երեխային՝ մասնակիցը դառնալ ներառական կրթական գործընթացի: Նրանք կարող են բախվել տարբեր մարտահրավերների, որոնք էլ ավելի են սրվել հեռավար ուսուցման, ՔՈՎԻԴ-19-ի այլ սահմանափակումների պատճառով։

Խնամակալների համար այս ուղեցույցը նպատակ ունի (1) օգնել նրանց հասկանալ իրենց իրավունքները և ներառական կրթության տեղական օրենքները, (2) բացահայտել այն մարտահրավերներն ու խոչընդոտները, որոնց իրենք բախվում են՝  երեխայի ուսման կարիքներին արձագանքելիս և (3) գտնել մարտահրավերները հաղթահարելու լուծումներ:

Այն ներառական կրթության մեջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալներին աջակցելու ուղեցույցների փաթեթի մասն է կազմում:

Caregiver playing with a girl with disability
Հեղինակ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Ինոչենտի հետազոտական կենտրոն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը