Նախադպրոցական կրթության ոլորտի համապարփակ վերլուծություն

Փաստահեն առաջարկություններ քաղաքականություն մշակողների համար, թե ինչպես բարելավել նախադպրոցական ծառայությունները Հայաստանում յուրաքանչյուր երեխայի համար

Մանկապարտեզի երեխաները ՛գնացք՛ են խաղում
UNICEF Armenia/2021/Margaryan

Կարևոր ակնարկներ

Ապացուցված է՝ նախադպրոցական կրթությունը չափազանց կարևոր դեր ունի երեխայի զարգացման գործում:  Եվ կարևոր է ոչ միայն նախադպրոցական կրթության հասանելիությունը, այլ նաև՝ տրամադրվող ծառայության որակը:

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը Կրթության համաշխարհային գործընկերության հիմնադրամի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակում՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍ) և Ասիական զարգացման բանկի հետ գործակցությամբ հետազոտել է Հայաստանում նախադպրոցական կրթության ոլորտը:

Հետազոտության նպատակն էր վերլուծել նախադպրոցական կրթության (ՆԴԿ) ոլորտի առանցքային գործոնները, այդ թվում՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ում առկա կառավարման կարողությունը, ՆԴԿ ոլորտային քաղաքականության և կանոնակարգման շրջանակը, հանրային պահանջարկը, ինչպես նաև վաղ մանկության կրթության չորս առանցքային գործառույթները, մասնավորապես՝ (ա) պլանավորում, (բ) պետական չափորոշչի մշակում և կիրարկում, (գ) աշխատուժի զարգացում, (դ) ընտանիքի և համայնքի ներգրավվածություն։

Հետազոտության առաջնահերթ խնդիրն է աջակցել ազգային շահագրգիռ կողմերին նախադպրոցական ենթաոլորտի ուժեղ կողմերը, բացթողումները, հիմնական մարտահրավերներն ու նոր հնարավորությունները բացահայտելու գործում՝ հաշվի առնելով հավասարության, ներառականության և գենդերազգայունության սկզբունքները, ինչպես նաև ճգնաժամային իրավիճակների համատեքստը:

Հետազոտության արդյունքները, ինչպես նաև ոլորտի զարգացմանն ուղղված առաջարկները ներկայացվել են ոլորտային նախարարություններին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, միջազգային զարգացման գործընկերներին՝ նպաստելու տվյալների վրա հիմնված ավելի համապարփակ ռազմավարությունների մշակմանը:  

Կրթական համակարգն ավելի որակյալ և արդյունավետ դարձնելով՝ մեծացնում ենք երեխաների՝ իրենց ողջ ներուժին հասնելու և ապագայում հաջողելու հնարավորությունը:

11-ամյա տղան խաղում է թղթե ինքնաթիռի հետ
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն

Առկա փաստաթղթերը