Մարդասիրական օգնության պայմաններում երեխայակենտրոն միջավայրի վարժությունների հավաքածու

Ձեռնարկ

Children laughing and having fun while sitting on a bench
UNICEF Armenia/2021/Biayna Mahari

Կարևոր ակնարկներ

Մարդասիրական օգնության պայմաններում երեխայակենտրոն վարժությունների ձեռնարկում ներկայացված նյութերի նպատակն է օգնել ղեկավարներին և խմբավարներին Երեխայակենտրոն միջավայրի ստեղծման և որակյալ իրականացման գործում: Ռեսուրսների հիմքում ընկած է երեխային վնասից պաշտպանելու սկզբունքը, հոգեբանական բարեկեցության խթանումը, համայնքի և խնամակալների կարողությունների ներգրավումը:

Ձեռնարկը ներառում է վարժությունների հավաքածու, գործառնական ուղեցույց, ինչպես նաև մարդասիրական օգնության պայմաններում երեխայակենտրոն միջավայրի իրականացման համար դասընթաց:

Children laughing and having fun while sitting on a bench
Հեղինակ
Վորլդ Վիժն Հայաստան, ԿԽՄՖ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը