Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամակալների ներգրավման ուղեցույց

Ինչպես ներգրավել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալներին կրթական գործընթացում. ուղեցույց ուսուցիչների համար

Հաշմանդամություն ունեցող երեխան իր օգնականի հետ դպրոցում դասերից մեկի ժամանակ:
UNICEF Armenia/2018/Sokhin

Կարևոր ակնարկներ

Ուսուցիչները կարևոր դեր են խաղում ապահովելու համար, որ բոլոր երեխաները դպրոցում իրենց ապահով, պաշտպանված և ներառված զգան: Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալները բախվում են զանազան մարտահրավերների՝ նոր ձևավորվող ներառական կրթության միջավայրում կողմնորոշվելու գործում: Ուսուցիչները կարող են տեղեկանալ երեխաների հատուկ կարիքների մասին նրանց ծնողներից կամ խնամակալներից և օգնել նրանց բացահայտելու լավագույն ուղիներն ու պարագաները՝ իրենց երեխայի ուսմանն աջակցելու համար:

Ուսուցիչների համար այս ուղեցույցը նպատակ ունի աջակցելու խնամակալներին հետ ներգրավվելու՝ (1) բացահայտելու իրենց երեխաների անհատական ​​ուսումնական կարիքները.

2) բացահայտելու այդ կարիքները բավարարելու գործում առկա մարտահրավերները և (3) գտնելու լուծումներ այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար:

Այն ներառական կրթության մեջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված խնամակալներին աջակցելու ուղեցույցների փաթեթի մասն է կազմում:

Հաշմանդամություն ունեցող երեխան խաղում է ուսուցչի հետ
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Ինոչենտի հետազոտական կենտրոն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Առկա փաստաթղթերը