Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ծնողներին և խնամակալներին աջակցող կազմակերպություններ

Տեղական կազմակերպությունների և ասոցիացիաների տեղեկատու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց խնամողների համար

երեք տղա ու մեկ աղջիկ, որ սայլակով է տեղաշարժվում, միասին խմբված են ու ժպտում եմ:
UNICEF Armenia/2016/Pirozzi

Կարևոր ակնարկներ

Այս տեղեկատուում ներկայացված է Հայաստանում գործող կազմակերպությունների ու միությունների ցանկ, որի նպատակն է միմյանց կապել և աջակցել հաշմանդամություն ունեցող ծնողներին ու խնամակալներին:

Այն նախատեսված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողների և խնամակալների համար և կարող է կիրառվել երեխայի ուսուցչի և դպրոցի հետ համագործակցության ընթացքում: Այս ռեսուրսների կիրառման լավագույն ձևը ձեր երեխայի ուսուցչի կամ դպրոցի այլ մասնագետների հետ հետ որպես թիմ միասին աշխատելն է:

COVER_Գործող կազմակերպությունների ու միությունների ցանկ
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Ինոչենտի հետազոտական կենտրոն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Առկա փաստաթղթերը