Հայաստանի կրթության ոլորտի վերլուծություն

Վերլուծությունը նպատակ ունի խրախուսելու քաղաքականություն մշակողների միջև քննարկումները և բարելավելու հետագա քաղաքականությունների արդյունավետությունը

Աշակերտուհին դասի ժամանակ ձեռք է բարձրացնում
UNICEF Armenia/2018/Osipova

Կարևոր ակնարկներ

Հայաստանում կրթության ոլորտի բարեփոխումների անհրաժեշտության և կարևորության մասին մշտապես է խոսվում։ Այս ոլորտում հետազոտահեն ու փաստահեն քաղաքականություն իրականացնելու, ինչպես նաև լավագույն միջազգային փորձը ներգրավելու նպատակով 2021 թ. - ին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը ուսումնասիրել է համակարգը՝ Կրթության համաշխարհային գործընկերության (ԿՀԳ) հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհի շրջանակում, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍ) և Ասիական զարգացման բանկի հետ գործակցությամբ:

Ուսումնասիրությունը ներառել է ինչպես Հայաստանում առկա բոլոր փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, այնպես էլ հետազոտվել են միջազգային փաստաթղթեր և աշխատություններ:

Այն նպատակ ունի խրախուսելու քաղաքականություն մշակողների միջև քննարկումները և բարելավելու հետագա քաղաքականությունների արդյունավետությունն ու իրականացումը:

Հատկանշական է, որ հետազոտության արդյունքները հասանելի են դարձել մի փուլում, երբ երկրում քննարկվում է կրթության զարգացման պետական ծրագրի նախագիծը և դրան հաջորդելիք գործողությունների ծրագիրը:

 

Տղան նստած է աշակերտական աթոռին՝ շրջված վիճակում
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Անգլերեն
ISBN
978-9939-1-1601-3

Առկա փաստաթղթերը