Հազվագյուտ հիվանդություններ ունեցող երեխաների խնամքի և բազմամասնագիտական վարման ուղեցույց

Մասնագիտական աջակցություն 8 հազվագյուտ հանդիպող հիվանդությունների և դրանց վարման ընթացքի վերաբերյալ

Աղջիկը մոր գրկին
UNICEF Armenia/2020/Bulghadaryan

Կարևոր ակնարկներ

Ուղեցույցը մշակվել է 8 հազվագյուտ հիվանդությունների միջազգային ուղեցույցների տեղայնացման հիման վրա՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և ՍՈՐՍ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների աջակցության հիմնադրամի կողմից: Ուղեցույցի նպատակն է բուժաշխատողներին, վերականգնողական ծառայություն մատուցող, խնամքի ծառայություններ մատուցող մասնագետներին և ծնողներին ներկայացնել ութ հազվագյուտ հանդիպող հիվանդությունների և դրանց վարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Յուրաքանչյուր հիվանդության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառում է հիվանդության նախնական նշանները, անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունները, հիվանդության զարգացման հետագա ընթացքը, հնարավոր բարդությունները, հիվանդության յուրաքանչյուր փուլում նեղ մասնագետների ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Ներառված են նաև երեխայի խնամքի և նրա կյանքի պատշաճ որակի ապահովման համար անհրաժեշտ խորհուրդներ։

Գրքի կազմ- հազվագյուտ հիվանդությունների մասին ձեռնարկ
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ, ՍՈՐՍ հիմնադրամ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Առկա փաստաթղթերը