Կլիմայի փոփոխություն. ինչպես իրականացնել ուսումնական նախագծային աշխատանքներ

Կլիմայի փոփոխության հիﬓահարցն ու այդ համատեքստում կրթության կազմակերպման մանկավարժական մոտեցուﬓերը:

Brother and sister are watering the plants in their garden.
UNICEF Armenia/2021/Margaryan

Կարևոր ակնարկներ

Ըստ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի՝ «Կլիմայի փոփոխության և դեռահասների մասնակցության վերաբերյալ գիտելիքի, վերաբերմունքի, փորձառության և վարքագծի» 2022թ-ի հետազոտության՝ դեռահասների 90%-ը պատրաստ է ավելին սովորելու կլիմայի փոփոխության մասին, և նրանց համար նախընտրելի աղբյուրը դպրոցի ուսուցիչներն են և դպրոցի տնօրենությունը:

Հենց դրա համար, համագործակցելով Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության հետ, ստեղծել և ներկայացնում ենք «Կլիմայի փոփոխություն․ ինչպե՞ս իրականացնել ուսումնական նախագծային աշխատանքներ» ձեռնարկը, որ նախատեսված է ուսուցիչների, մանկավարժների, կլիմայական կրթության հարցերով շահագրգիռ անձանց համար։ Այստեղ քննարկվում են կլիմայի փոփոխության հիﬓահարցն ու այդ համատեքստում կրթության կազմակերպման մանկավարժական մոտեցուﬓերն ու 21-րդ դարի սովորողների հմտությունները։ 

Ձեռնարկի օգնությամբ ոսուցիչները կկարողանան կազմակերպել և իրականացնել ուսուﬓական նախագծային աշխատանքներ՝ հնարավորություն տալով դեռահասներին և երիտասարդներին՝ ներգրավվելու և գործուն մասնակցություն ունենալու կլիմայի փոփոխության նվազեցմանն ուղղված քայլերի և լուծուﬓերի կիրառման գործում։

Ձեռնարկը ստեղծվել է  Ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ՝ «Երիտասարդները հանուն բարենպաստ կլիմայի» ծրագրի շրջանակում և երաշխավորված է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից։

Կազմ_ ինչպես իրականացնել ուսումնական նախագծային աշխատանքներ
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Ավստրիական զարգացման գործակալություն
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Առկա փաստաթղթերը