Ինչպես խթանել երեխայի ներառումը հեռավար ուսուցման մեջ

Խորհուրդներ ծնողներին

An 12-year old boy distance learning. He's typing on the computer.
UNICEF Armenia/2020/Margaryan

Կարևոր ակնարկներ

Արտակարգ դրության պայմաններում՝ պայմանավորված այս կամ այն հիվանդություններով, ինչպես նաև այլ չնախատեսված հանգամանքներով, կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ ժամանակավորապես կրթությունը կազմակերպել հեռավար ձևաչափով՝ կտրվելով դպրոցի ֆիզիկական միջավայրից:

Սույն ձեռնարկն ուղղված է տան պայմաններում իրենց երեխաների կրթությանն աջակցող բոլոր ծնողներին, այդ թվում նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողներին:

Three houses, Sun and three clouds
Հեղինակ
Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը