Երեխաների՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին աջակցության ուղեցույց դպրոցների համար

Ձեռնարկ

Աղջնակը մատիկներով ցույց է տալիս երեք թիվը։
UNICEF Armenia/2021/Avagyan

Կարևոր ակնարկներ

Այս ուղեցույցը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցների անձնակազմի համար: Այն նպատակ ունի աջակցել  աշակերտների ուսումնառության գործընթացին՝ մշակելով և տրամադրելով թիրախային աջակցություն նրանց ծնողներին ու խնամակալներին: Այս ուղեցույցում առաջարկվող մոտեցումը կարող է կիրառվել ցանկացած կարողությամբ երեխայի խնամակալների պարագայում: Որպես ներառական կրթություն իրականացնող դպրոց՝ շատ կարևոր է դպրոցի դերակատարությունը յուրաքանչյուր երեխայի անվտանգության, աջակցության և ներգրավվածության ապահովման գործում։ Ներառումն առավել արդյունավետ է այն դպրոցներում, որտեղ ստեղծվում է բազմազանությունն արժևորող և յուրաքանչյուր աշակերտի ուժեղ կողմերի վրա հիմնվող մշակույթ: Դպրոցի, երեխաների ու նրանց ընտանիքների համատեղ աշխատանքը նպաստում է ներառական կրթության արդյունավետ իրականացմանը:

A girl with disability showing three with fingers
Հեղինակ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Ինոչենտի հետազոտական կենտրոն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը