Երեխայի լավագույն շահը

Ուղեցույց - ձեռնարկ

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն անհրաժեշտ տաք հագուստ և պարագաներ գնելու համար վաուչերներ է տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված 286 երեխայի։
UNICEF Armenia/2022/Biayna Mahari

Կարևոր ակնարկներ

Ձեռնարկում բացահայտվում, վերլուծվում և համադրվում են «երեխայի լավագույն շահ» հասկացության միջազգային և ներպետական չափանիշները, բացահայտվում են իրավակիրառ, այդ թվում՝ դատական պրակտիկայում առկա իրավիճակը, խնդիրները և զարգացումները: Ուղեցույց-ձեռնարկը նախատեսված է ինչպես ընտանեկան և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում մասնագիտացող փաստաբանների, այնպես էլ ոլորտին առնչվող այլ մասնագետների համար: Այն պարունակում է գործնական առաջարկներ ու խորհուրդներ և կարող է դառնալ արդյունավետ գործիք ոլորտն իրենց համար բացահայտող իրավաբանների ու փաստաբանների համար:

UNICEF branded handball in the hands of a teenager
Հեղինակ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը