Եկեք սովորենք երեխայի իրավունքները

Ուղեցույց ուսուցիչների համար

Գյուղի երեխաների բակի նստարանի վրա զվարճանալիս
UNICEF Armenia/2021/Biayna Mahari

Կարևոր ակնարկներ

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիան դարձավ այն բեկումնային կետը, որից հետո աշխարհն ընդունեց, որ երեխաները ոչ միայն պաշտպանության օբյեկտներ են, այլև քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների կրողներ։

Մոդ դե Բուր Բուկիկիո
Եվրոպայի Խորհրդի Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ
(պաշտոնավարել է 2002-2012թթ.)

Ուսուցիչների համար նախատեսված այս ուղեցույցում ներկայացված են երեխաների իրավունքներին առնչվող հաճախ հանդիպող իրավիճակներ և հարց ու պատասխանի, քննարկումների միջոցով հնարավորություն է ստեղծված սովորել երեխաների իրավունքները, ինչպես նաև գտնել երեխաների լավագույն շահերից բխող լուծումներ ներկայացված իրավիճակների համար: Այն միտված է երեխաների իրավունքների վերաբերյալ ուսուցիչների ու երեխաների իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելուն, ինչպես նաև նպաստելու երեխաների իրավունքների հնարավոր խախտումները կանխարգելելուն և հետագայում բացառելուն:

Դեռահաս աղջիկը ժպտում է լուսանկարվելիս ապաստարանի միջանցքում
Հեղինակ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը