Դպրոցների վերաբացման ծրագիր

Քովիդ-19 համավարակի հետևանքով դպրոցների փակումն ամբողջ աշխարհում աննախադեպ վտանգ է ներկայացնում երեխաների կրթության, պաշտպանության և բարեկեցության համար: 

Տղա և աղջիկ նստած են դասասենյակում իրենց գրասեղանին և դաս են լսում։
UNICEF/Anush Babajanyan VII

Կարևոր ակնարկներ

Քովիդ-19 համավարակի հետևանքով դպրոցների փակումն ամբողջ աշխարհում աննախադեպ վտանգ է ներկայացնում երեխաների կրթության, պաշտպանության և բարեկեցության համար: 

Թեև դեռևս չունենք բավարար փաստեր հիվանդության փոխանցման ռիսկի վրա դպրոցների փակման ազդեցությունը գնահատելու համար, սակայն դպրոցների փակման բացասական ազդեցությունը երեխաների անվտանգության, բարեկեցության և ուսումնառության վրա պատշաճ կերպով փաստագրված է: Կրթական ծառայությունների ընդհատումը ծանր, երկարատև հետևանքներ է թողնում տնտեսությունների և հասարակությունների վրա, այդ թվում` խորացող անհավասարություն, առողջության վատթարացում և սոցիալական համախմբվածության թուլացում: Բազմաթիվ երկրներում վիրուսի տարածվածության մասին տվյալները լիարժեք չեն, և որոշում ընդունողները պետք է իրատեսական գնահատականներ տան ոչ լրիվ տեղեկատվության ու անորոշության պայմաններում:  Երեխայի լավագույն շահը պետք է ունենա գերակա կարևորություն:

Այս ծրագիրը տեղեկություններ է ապահովում որոշումների կայացման գործընթացին դպրոցները վերաբացելու ժամկետների վերաբերյալ, աջակցում է պետական կառավարման մարմինների նախապատրաստական աշխատանքներին և ուղղորդում իրականացման գործընթացը` որպես հանրային առողջապահության և կրթության ծրագրման ընդհանուր գործընթացների մաս:

Ծրագրի կազմն է, որի վրա պատկերված է հինգ երեխա՝ գրատախտակի դիմաց կանգնած։
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԵՍԿՕ, Համաշխարհային բանկ, ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիր, ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն

Առկա փաստաթղթերը