Դեռահասուությունը ներսից ու դրսից

Ինքնաճանաչման, ինքնակառավարման, այլ մարդկանց հետ արդյունավետ հաղորդակցման հմտությունների մասին ձեռնարկ

Adolescents walking in the street
UNICEF Armenia/2020/Biayna Mahari

Կարևոր ակնարկներ

Ձեռնարկը ստեղծվել է դեռահասների (10 տարեկան և բարձր) ինքնաճանաչման, ինքնակառավարման, այլ մարդկանց հետ արդյունավետ հաղորդակցման հմտությունների զարգացման նպատակով: Ձեռնարկում ներկայացված տեսական նյութը և գործնական առաջադրանքները կօգնեն դեռահասներին ճանաչել և հասկանալ իրենց հետ տեղի ունեցող այն փոփոխությունները, որոնք պայմանավորված են տարիքով, վելուծել սեփական անձն ու հատկանիշները, զարգացնել ինքնակարգավորման և ինքնախնամքի, ինչպես նաև այլ մարդկանց հետ առողջ փոխհարաբերվելու հմտությունները:

Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև դեռահասների հետ աշխատող մասնագետների (հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, մանկավարժներ և այլ) և դեռահասների ծնողների համար:

Դեռահասունությունը ներցիս ու դրսից: Գրքի դեղին գույնի կազմ
Հեղինակ
Ծնողավարման դպրոց, ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը