Աջակցության լրացուցիչ գործիքներ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար

Լրացուցիչ գործիքներ հանրակրթական դպրոցների, ուսուցիչների և խնամակալների համար

A child with disability during therapy
UNICEF Armenia/2021/Grigoryan

Կարևոր ակնարկներ

Այս ուղեցույցը փաստաթղթերի հավելված է, որի նպատակն է թիրախային աջակցություն ցուցաբերել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամակալներին: Ուղեցույցը բաղկացած է 7 գործիքներից, ներառյալ՝ ներառականության, ներառման, ուսումնական գործընթացում ներգրավման վերաբերյալ խնամակալների ինքնագնահատումը, կարիքների, խնդիրների և լուծումների բացահայտումը, անհատական ուսուցման պլանի նմուշը, երեխայի ուսումնառության վերաբերյալ տեղեկությունների հարցաթերթիկը և ներառական կրթությունը խրախուսող գործիքակազմը խնամակալների համար:

Այս ուղեցույցը մեկն է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամակալներին աջակցելու համար նախատեսված օժանդակ միջոցներից, որոնք ներառում են խնամակալների, ուսուցիչների և դպրոցների համար ուղեցույցներ, աշխատանքային գրքույկ, որը պարունակում է գործողություններին աջակցող գործիքներ, օժանդակ նյութերի տեղեկատու և կազմակերպությունների և միությունների տեղեկատու:

A child with disability during therapy
Հեղինակ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Ինոչենտի հետազոտական կենտրոն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Կարդալ զեկույցը