Զեկույցներ և հետազոտություններ

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աշխատանքը հիմնված է վիճակագրական տվյալների, բազմաշերտ հետազոտությունների և խորը վերլուծությունների վրա

Three girls are sitting around one table in their kindergarten and drawing with colorful pencils and talking-they seem very serous.

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աշխատանքի հիմքում ընկած են հետազոտություններ, վերլուծություններ ու ուսումնասիրություններ՝ պարզելու, թե ինչն է ավելի լավ աշխատում երեխաների համար և որ ուղղությամբ է պետք շարժվել: Մեր ծրագրերը, արշավները և բոլոր այլ նախաձեռնությունները հիմնված են վիճակագրական վստահելի տվյալների վրա: Ծանոթացե՛ք երեխաների վերաբերյալ մեր զեկույցներին և տվյալներին: Բաժնում կգտնեք նաև մի շարք ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ: