Հայաստանում փախստական երեխաներն անհապաղ աջակցության կարիք ունեն

Ավելի քան 30 000 երեխա և նրանց ընտանիքներն անհապաղ հումանիտար աջակցության և պաշտպանության կարիք ունեն: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն արձագանքում է առաջնային և հետագա կարիքներին:

A refugee mother holding her child covered in a blanket in her arms
UNICEF Armenia/2023/Zelya