Ավագ փորձագետ

Նախադպրոցական կրթության համապարփակ ոլորտային վերլուծություն 

Տղան, նստած մանկապարտեզի իր աթոռին, ուշադիր նայում է մի մեծ գրքի կազմին։
UNICEF Armenia/2021/Margaryan