08 Tetor 2018

Mbrojtja sociale

Sfida, Shumë familje, që kanë nevojë për mbrojtje sociale, po hasin ende vështirësi lidhur me aksesin. Diskriminimi kundër fëmijëve më të cenueshëm i pengon shumë prej tyre të përfitojnë dhe të marrin shërbimet që  konsiderohen si e drejtë e tyre. Deri më sot, shërbimet e kujdesit social në Shqipëri ishin të kufizuara dhe ofroheshin kryesisht nga agjenci…, Zgjidhja, Social care reform Në nëntor të vitit 2016, pas 4 vitesh pune intensive, qeveria shqiptare miratoi Ligjin për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror dhe hodhi themele të një sistemi me shërbime të integruara për familjet dhe fëmijët e cenueshëm. Ligji i drejtohet pushtetit qendror dhe atij vendor për të mbuluar shërbimet e përkujdesit social dhe ngritur…, Burimet, Për lexim të mëtejshëm Këto burime përfaqësojnë vetëm një pjesëz të materialeve të përzgjedhura nga UNICEF-i, botërisht dhe nga partnerët e tij në Shqipëri. Lista përditësohet rregullisht në mënyrë që të përfshijë informacionet më të fundit. Mbështetja e Planifikimit të Burimeve të Kujdesit Social Shporta e Shërbimeve (2016) Mbështetja e…, Four years of hard work bears fruit, children reading UNICEF For many years in Albania neither child protection and development nor prevention of family poverty was prioritised within the social-protection system. Vulnerability to neglect and lack of basic services plagued many Albanians and in many cases economic assistance was the only support provided. Social-care services were…