Treguesit e Mirëqenies së Fëmijëve, Adoleshentëve dhe të Rinjve në Shqipëri

2016-2019

2016
UNICEF/ALBANIA/2021

Pikat kryesore

INSTAT dhe UNICEF në Shqipëri, për të dytin vit rresht, publikuan statistikat zyrtare për fëmijët, adoleshentët dhe të rinjtë në vend. Ky publikim përmban tregues nga fusha të ndryshme të të drejtave për vitet 2016-2019. Përtej paraqitjes grafike të trendeve ndër vite, ky raport statistikor paraqet shpjegimet përkatese për secilin tregues dhe burimin specific të të dhënave. Publikimi shënon hapin e parë të rëndësishëm në promovimin e politikë-bërjes bazuar në evidenca për fëmijët, adoleshentët dhe të rinjtë në Shqipëri.

Cover image
Autor
UNICEF and INSTAT
Data e botimit
Gjuhët
Angleze

Shkarkoni raportin

(PDF, 1,88 MB) (PDF, 1,86 MB)