Fëmijët në Bashkinë e Dibrës 2018-2022

Fëmijët Dibër

Karakteristikat kryesore

Botimi "Fëmijët në Bashkinë e Dibrës" jep një pasqyrë të situatës së fëmijëve dhe adoleshentëve në këtë bashki ndër vite. Kjo nismë ka qenë e mundur vetëm përmes udhëheqjes së bashkisë dhe bashkëpunimit me entet e tjera qeveritare që veprojnë në nivel bashkie. Raporti përfaqëson përpjekjen e parë për të institucionalizuar publikimin e statistikave kryesore të fokusuara tek fëmijët për të udhëhequr planifikimin dhe monitorimin lokal të veprimeve për fëmijët.

Kopertina e Raportit me një vajzë të veshur me kostum tradicional
Autori
UNICEF Albania
Data e publikimit
Gjuhët
Shqip

Files available for download